Whatsapp icon

Algemene voorwaarden

Op alle door Van den Brink Koeltechniek BV gemaakte offertes, orderbevestigingen en leveringen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder nummer 08198068.

Klik om de Algemene voorwaarden te openen en daarna als pdf op te slaan.